Ontmoet ons team Meer info

Samen werken aan innovatie


‘Alles zelf doen’ is uit, ga samen aan de slag

Bekijk hier de resultaten van de eerste MonteursCrossOver: monteurscrossover.strikingly.com
En bekijk hier de resultaten van CrossOver editie voorjaar 2016: crossovervoorjaar2016.strikingly.com


View on YouTube

CrossOver brengt monteurs, young en experienced professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen te innoveren.

Wij geloven erin dat je het beste kunt leren door je tanden te zetten in een uitdagend vraagstuk voor je organisatie, sector en de samenleving als geheel.

CrossOver biedt je daarom procesbegeleiding, training & coaching om het maximale uit jezelf te halen.

Deelnemende organisaties


De volgende organisaties staan achter CrossOver:
Cogas

Al 50 jaar is Cogas actief als onafhankelijk netbeheerder in Oost-Nederland. Op onze infrastructuren voor gas en elektriciteit zijn ruim 135.000 huishoudens aangesloten, via het glasvezelnetwerk bieden we 80.000 consumenten en bedrijven toegang tot radio, tv, internet en telecommunicatie. De komende jaren zal ons speelveld ingrijpend veranderen. Netwerken worden zwaarder belast, gebruikers gaan zelf energie opwekken en traditionele energiebronnen worden schaarser. In die nieuwe wereld wil Cogas een passende rol spelen. Door een verbinder te zijn die met andere partijen werkt aan een duurzaam Twente waar mensen comfortabel kunnen wonen, werken en leven.

Najaar 2016
Dunea

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Wij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. We beheren deze prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning. Dat doen we al 140 jaar. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. We zijn altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur.

Najaar 2016
Stadsverwarming Purmerend

Stadsverwarming Purmerend (SVP) is een modern en duurzaam lokaal warmtebedrijf dat bewoners en bedrijven in Purmerend op een betrouwbare en comfortabele manier warmte levert. Op dit moment voorziet SVP 25.000 klanten van warmte en warm water. Duurzaamheid, leveringszekerheid, comfort en innovatie staan daarbij centraal. De komende jaren werkt SVP aan efficiëntere warmtedistributie, grotere duurzaamheid en optimalisatie van de dienstverlening aan haar klanten.

Najaar 2016
Ziggo

Ziggo is de grootste aanbieder van kabeltelevisie in Nederland, en voorziet (april 2015) meer dan vier miljoen huishoudens van ten minste één dienst.

Najaar 2016
Enexis

Via een grotendeels onzichtbaar netwerk van kabels en leidingen voorziet Enexis als netbeheerder 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven in het noorden, oosten en zuiden van het land van elektriciteit en gas, zodat zij comfortabel kunnen wonen en plezierig kunnen werken.

Voorjaar 2016
Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Voorjaar 2014
TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) die werkzaam is in Nederland en Duitsland. We streven ernaar om via ons hoogspanningsnet te zorgen voor een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening aan ca. 41 miljoen eindgebruikers. Daarbij spannen we ons in om te voldoen aan de behoeften van onze belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Voorjaar 2016
PWN

PWN werd opgericht in 1920. Hoewel we vandaag de dag nog steeds drinkwater leveren en duinen beheren, is er een hoop veranderd in de loop der jaren. Wist u dat Heiloo als eerste gemeente in Noord-Holland op 20 juli 1920 werd aangesloten op het leidingnet? En dat in 1965 de 200.000ste aansluiting werd gerealiseerd? En dat dit er in 2015 bijna 780.000 zijn? Bekijk de hele geschiedenis van PWN via onze site www.pwn.nl.

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Afvalzorg

Afvalzorg houdt zich bezig met afvalverwerking. Zover mogelijk bewerken en hergebruiken wij afvalstromen. Wanneer hergebruik geen optie is, zorgt Afvalzorg voor "het vangnet" van de afvalmarkt: het veilig en verantwoord storten van afval. Daarnaast voert Afvalzorg beheer en nazorgactiviteiten uit op verontreinigde locaties. Zowel op onze eigen locaties als op die van derden. Wanneer een afvalverwerkingslocatie vol is, zoekt Afvalzorg naar een nuttige en veilige nieuwe bestemming voor het terrein. Zo willen wij laten zien dat met stortlocaties mooie landschappen gemaakt kunnen worden met een nuttige maatschappelijke functie. En dat gaat verder dan het inrichten van een stortlocatie als golfbaan of recreatiepark. Want Afvalzorg heeft de visie dat je op een moderne stortlocatie kunt bouwen, werken en zelfs wonen.

Voorjaar 2016
Cyclus

Cyclus werkt in opdracht van overheden en bedrijven aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Wij zijn gespecialiseerd in het samenspel tussen afvalbeheer enerzijds en het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen anderzijds. Wij adviseren onze opdrachtgevers hierover - ook in regionaal verband - en voeren het brede palet aan diensten dat hieronder valt uit.

Voorjaar 2016
Attero

Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor hun afvalstromen.

Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Voorjaar 2014
Vitens

Vitens bestaat uit meer dan 1.400 mensen die zich verbonden voelen door een passie voor water. Zij werken voortdurend aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. Omdat ze weten dat 5,6 miljoen klanten daar blindelings op vertrouwen.

Voorjaar 2016
Voorjaar 2015
Voorjaar 2014
HVC

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze energie leveren wij aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Verder ondersteunen we bij maatregelen om lokaal te verduurzamen. We zetten ons onverminderd in om steeds meer materialen te hergebruiken. Dat doen we door diverse soorten afval apart in te zamelen. HVC is de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) halen we uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie.

Najaar 2015
Twence

Twence is een producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. Wij brengen grondstoffen terug in de kringloop en leveren duurzame energie. Twence draagt daardoor bij aan vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de vermijding van CO2-uitstoot. Het afval waar wij grondstoffen en energie uit halen komt uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Najaar 2015
Spaarnelanden

Spaarnelanden is een integraal onderhoudsbedrijf, dat zorgt voor een prettig leefbare en goed bereikbare openbare ruimte in Haarlem en omgeving. Met een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid en een professioneel inzicht in de praktische toepassingen zorgt Spaarnelanden voor mens en milieu.

Najaar 2015
Kabel Noord

Kabelnoord staat voor televisie & radio (kabel en digitaal), internet en telefonie voor particulieren. We leveren deze producten via het belangrijkste onderdeel van ons bedrijf: ons netwerk. Het coax-netwerk van Kabelnoord ligt in de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. Deze gemeenten zijn tevens aandeelhouder van Kabelnoord.

Najaar 2015
O&O Fonds

WWb

De werkgeversvereniging voor de waterbedrijven (WWb) ondersteunt CrossOver. Hierbij zijn negen Nederlandse drinkwaterbedrijven, waterlaboratoria en overige samenwerkingsverbanden aangesloten.

WENB

Bij de werkgeversvereniging WENB zijn 60 bedrijven aangesloten uit vijf sectoren: energie (netbeheer en productie-/leveringsbedrijven), kabel & telecom, afval & milieu en advies. De WENB ondersteunt CrossOver.

WML

WML, voluit NV Waterleiding Maatschappij Limburg, is de drinkwaterleverancier voor alle huishoudens in Limburg. Daarnaast leveren wij ook leidingwater aan Limburgse bedrijven. Als openbaar nutsbedrijf voeren wij onze verplichtingen zorgvuldig uit. Goede kwaliteit, constante levering van drinkwater en service voor onze klanten staan centraal. Wij leveren het drinkwater zonder winstoogmerk.

Voorjaar 2015
Meerlanden

Van een meer traditionele afvalinzamelaar hebben wij ons ontwikkeld tot een innovatieve afvalinzamelaar én -verwerker die ook gemeenten ontzorgt op het integraal beheer van de openbare ruimte en via het leveren van dienstverlening op het gebied van gladheidbestrijding. Wij geven meer waarde aan afvalstromen door deze zo veel mogelijk als grondstoffen te gebruiken en dragen zo bij aan een schoner milieu.

Voorjaar 2015
Waterbedrijf Groningen

Waterleverancier Groningen

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Voorjaar 2015
Oasen

Oasen maakt onderdeel uit van de samenleving daarom voelen we ons medeverantwoordelijk voor het in stand houden daarvan. Onze kerntaak is het verzorgen van de drinkwatervoorziening, maar onze verantwoordelijkheid is breder.

Najaar 2014
Voorjaar 2014
Engie

De wereld van energie verandert. ENGIE is een wereldspeler die voorop wil lopen in deze verandering. Door de eigen energiebronnen stapsgewijs te verduurzamen en bijvoorbeeld digitalisering in te zetten. En vooral door klanten de regie in handen te geven hun totale energiekosten te managen en te optimaliseren.

Voorjaar 2015
Najaar 2014
EPZ

Bij EPZ maken we al meer dan 40 jaar op veilige en betrouwbare wijze stroom. Er werken bij ons bijna 500 mensen die samen een kleine 600 MegaWatt stroom maken met windturbines en de enige kerncentrale in Nederland. Veiligheid staat voorop bij al onze handelingen, besluiten en overwegingen. Wij werken zorgvuldig en willen dat onze omgeving zo weinig mogelijk van ons merkt. Daarom verbeteren wij voortdurend onze prestaties en leveren we graag een bijdrage aan tal van milieudoelstellingen.

Najaar 2015
Najaar 2014
Delta

DELTA levert energie-, infradiensten en digitale services. DELTA is onlosmakelijk verbonden met Zeeland: enerzijds door het aanleggen van de infrastructuur om de provincie te voorzien van gas, elektriciteit, water, internet, telefonie en televisie.

Najaar 2016
Najaar 2014
Brabant Water

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert.  800 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak en daar handelen we ook naar. Wij streven niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening.

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Twente Milieu

Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van zeven Twentse gemeenten waarvoor zij werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Onze oorspronkelijke kerntaak is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte.

Najaar 2014
Evides

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie).

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Najaar 2015
Najaar 2014
WestlandInfra

Als regionaal netbeheerder zorgt Westland Infra voor efficiënte energie-infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Met de hieraan gerelateerde producten en diensten bieden wij professionele oplossingen, zowel binnen als buiten de regio. Verder ondersteunen wij ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en energietransitie. Door onze klantgerichte werkwijze streven wij naar een voorkeurspositie bij onze relaties.

Voorjaar 2016
Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Alliander

Wat doet Alliander als netwerkbedrijf? Als groot Nederlands energienetwerkbedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van 2,9 miljoen klanten en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de energietoekomst voor Nederland.

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Voorjaar 2014
Europese Unie

CrossOver is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie. ESF Awards Op 3 december 2013 stonden we met CrossOver in de finale van de ESF-Awards. Met onze pitch voor staatssecretaris Jetta Klijnsma hebben we onze visie op slimme samenwerkingen kunnen delen. We hebben zowel van (het Agentschap) SZW, de Europese Unie en de aanwezige organisaties lovende reacties gekregen. Ze waren vooral enthousiast over het feit dat zo’n innovatieve vorm van samenwerking ook echt werkt en impact heeft.   ESF

“CrossOver is een unieke mogelijkheid om de sector op verschillende thema's naar een hoger niveau te trekken”

Johan van Erp (deelnemer editie voorjaar 2016)

De deelnemers


Bekijk hier alle edities van CrossOver

Yvonne Brans
Eigenaarschap

Shirley Hunneman
Externe mobiliteit

Robin Potze
Eigenaarschap

Michael Kersten
Externe mobiliteit

Laura-Heese Smit
Circulaire ketens

Jina Bhagwandas
Circulaire ketens

Henriëtte Schrooten
Stroomlijnen werkprocessen

Hanna Bruggeman
Eigenaarschap

Eric-Jan Pons
Eigenaarschap

Ellen Schrik
Eigenaarschap

Bernadette Lohmann
Circulaire ketens

Dailey Lengkeek
Dag&Nacht

Onno Carvalini
Klant=Koning!

Kees van Gestel
Klant=Koning!

Daniel Goederaad
Safety first!

Joep Hogervorst
Klant=Koning!

Peter Mulder
Safety first!

Raymond Klein Gunnewiek
Dag&Nacht

Andries Heshesius
Klant=Koning!

Pieter de Gooijer
Dag&Nacht

Joey Noorlander
Safety first!

Jurgen de Graaf
Dag&Nacht

Marcel Kammenga
Klant=Koning!

Dennis Ooms
Dag&Nacht

Frans Waarma
Safety first!

Arno Adelerhof
Safety first!

Joshua Joustra
Safety first!

Barend de Lange
Tel: 0610773944
E-mail: Blangede@delta.nl

Najaar 2014
Cybersecurity Awareness